Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2017
Spamklacht

Spamklacht

De ACM houdt toezicht op de naleving van de regels over spam. Op de website www.spamklacht.nl kunnen consumenten en bedrijven klachten over spam indienen.

In 2017 ontvingen we 18.737 klachten over spam. Dit zijn 7.440 klachten minder dan in 2016. In 2017 is er een nieuwe website gekomen voor het indienen van spamklachten en we zien dat op die website de klachtenstroom niet op hetzelfde niveau is als voorheen.

Type melding Aantal 2017 Aantal 2016
Tabel 22: Spamklacht meldingen
1. E-mail 18.185 25.438
2. SMS 356 407
3. Fax 2 6
4. Telefonisch 88 130
5. Sociale media 15 26
6. Overig 91 170
Totaal 18.737 26.177