Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2017
Stabiliteit en investeringszekerheid gastransport

Stabiliteit en investeringszekerheid gastransport

De ACM heeft regels vastgesteld over hoeveel Gasunie Transport Services (GTS), de beheerder van het landelijk transportnet van gas, mag verdienen in de jaren 2017 tot 2021. De inkomsten van GTS dalen hierdoor in 5 jaar tijd met circa 200 miljoen euro ten gunste van de consument. De inkomstendaling bleek mogelijk op basis van internationaal vergelijkend effici├źntie onderzoek. De ACM stelt op basis van deze regels jaarlijks de tarieven vast die GTS aan haar afnemers mag berekenen. Dit besluit is tot stand gekomen na besprekingen met GTS en belangenorganisaties. Dit heeft er toe geleid dat partijen een aantal belangrijke onderdelen van het besluit niet zullen aanvechten bij de rechter. Afnemers en GTS hebben hierdoor meer zekerheid over de hoogte van de tarieven voor de komende jaren. Dit draagt bij aan stabiliteit en investeringszekerheid.