Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2017
Tarieven en voorwaarden op de energiemarkt

Tarieven en voorwaarden op de energiemarkt

In 2017 deed de ACM onderzoek naar de controleerbaarheid en begrijpelijkheid van energierekeningen.

ACM treedt op tegen onduidelijke energierekeningen

Van de 40 energiebedrijven waarvan de ACM de energiefacturen heeft onderzocht, stuurden 16 bedrijven duidelijke facturen op de peildatum van 1 juli 2017. 21 Bedrijven moesten wat dit betreft nog enkele stappen zetten. 3 bedrijven presteerden zo slecht dat de ACM een last onder dwangsom heeft aangekondigd. Hiervan hebben er 2 ook daadwerkelijk een last onder dwangsom gekregen. De maatregelen van de ACM zijn het sluitstuk van een traject dat er voor moet zorgen dat energiebedrijven duidelijke en begrijpelijke informatie geven over het aanbod, het contract en de factuur. Consumenten moeten dit kunnen controleren en begrijpen. Dan kunnen zij makkelijk nagaan of de leverancier heeft geleverd wat er was afgesproken en tegen welke prijs. Ook in 2018 blijft de ACM er op toezien dat energiebedrijven duidelijke en begrijpelijke informatie geven.