Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2017
Tarieven voor het Loodswezen vastgesteld

Tarieven voor het Loodswezen vastgesteld

Loodsen hebben een monopolie in de Nederlandse zeehavens. De ACM is op grond van de Loodsenwet belast met het toezicht op de loodsgeldtarieven. Ons toezicht zorgt ervoor dat klanten van loodsen (de rederijen) niet teveel betalen voor de werkzaamheden van een loods.

Lichte daling van loodsgeldtarieven in 2018

De ACM stelt jaarlijks de loodsgeldtarieven vast. In 2017 heeft de ACM de loodsgeldtarieven beoordeeld en vastgesteld voor 2018. De tarieven die de loodsen in rekening brengen om schepen de haven in en uit te leiden dalen licht in 2018 ten opzichte van 2017 met 1%.

De ACM beoordeelt jaarlijks het voorstel dat de Nederlandse Loodsencorporatie indient. De ACM mag afwijken van het voorstel als zij vindt dat dit voorstel er niet voor zorgt dat loodsen efficiënt werken of als sprake is van bijzondere omstandigheden. Een combinatie van ontwikkelingen leidt tot een lichte daling van de tarieven. De belangrijkste factor is de groei van de wereldhandel. Hierdoor kunnen meer loodsreizen worden uitgevoerd. Ook de alliantievorming in de containersector zet naar verwachting door in 2018. Het Loodswezen hanteert een systeem van frequentiekorting. Dit betekent dat hoe vaker een reder of een cluster van schepen een loodsreis aanvraagt, des te hoger de korting op het tarief is. Het Loodswezen heeft in overleg met de sector het maximale percentage van de frequentiekorting verlaagd. Dit leidt tot gemiddeld lagere kortingen en daardoor lagere basistarieven. Dit is in het voordeel van kleinere rederijen die weinig of geen frequentiekorting krijgen.

De ACM stelde in 2017 ook de tarieven vast voor 2018 voor de overige diensten en taken die aan het Loodswezen zijn opgedragen, zoals het verstrekken van gegevens uit het loodsenregister.