Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2017
Telecommonitor

Telecommonitor

De ACM heeft als wettelijke taak om ontwikkelingen in de telecommunicatiesector te monitoren. Daarom rapporteren we per kwartaal in de Telecommonitor.

In de Telecommonitor presenteert de ACM een overzicht van de ontwikkelingen en trends op de verschillende telecommarkten op basis van cijfers van de belangrijkste partijen in de sector. De Telecommonitor vormt ook een belangrijke bron van informatie voor de marktanalyses van de ACM. In die analyses bepalen we of er op verschillende telecommarkten voldoende concurrentie is.

De Telecommonitor laat de ontwikkelingen zien op het gebied van:

 • Mobiele diensten
 • Vaste telefonie
 • Internet
 • Zakelijke netwerkdiensten
 • Televisie
 • Bundels

In augustus 2017 heeft de ACM de Telecommonitor 2016 gepubliceerd. De belangrijkste trends die de ACM daarin op het gebied van internet, telefonie en televisie in de afgelopen jaren heeft geconstateerd zijn:

 1. Explosieve toename mobiel datagebruik
 2. Consumenten nemen meer en grotere bundels af
 3. Consumenten nemen steeds meer internet van zeer hoge snelheid af
 4. Sterke toename van aansluitingen voor internet of things
 5. Vooral mobiele aanbieders zonder eigen netwerk groeien sterk
 6. Marktaandelen consumentenmarkt voor internet stabiel

Ga direct naar:

Explosieve toename mobiel datagebruik

De hoeveelheid gebruikte mobiele data blijft toenemen. Consumenten gebruiken hun mobiele telefoon meer en meer om te bellen en om te surfen. Over heel 2016 werd in totaal 185 miljard MB verbruikt. Dit is een stijging van 63% ten opzichte van 2015 en een stijging van meer dan 500% ten opzichte van 2013. Het aantal sms'jes blijft afnemen.

Consumenten nemen meer en grotere bundels af

Consumenten nemen steeds vaker een combinatie van diensten als internet, televisie, vaste telefonie en mobiel in 1 pakket af. Het aantal huishoudens dat eind 2016 een bundel afneemt is gegroeid tot bijna 6,5 miljoen. In 2016 is het aantal huishoudens dat een 4-in-1-bundel afneemt, met 190.000 aansluitingen gegroeid (31%) tot bijna 800.000. Het aantal 3-in-1-bundels is in 2016 met 245.000 aansluitingen gegroeid (6%). Het aantal 2-in-1-bundels is met 187.000 aansluitingen gedaald (-12%).

Consumenten nemen steeds meer internet van zeer hoge snelheid af

Snel internet is voor consumenten steeds gewoner geworden. In 2016 was 1 op de 3 consumentenaansluitingen een supersnelle aansluiting van meer dan 100 Mbps. Eind 2013 betrof dit percentage slechts 9%. Het aantal langzame aansluitingen van minder dan 10 Mbps is in 2016 gedaald tot 2% van alle aansluitingen. In 2013 kende nog 31% van de aansluitingen een snelheid van minder dan 10 Mbps.

Sterke toename aansluitingen voor internet of things

Op de mobiele markt is het aantal aansluitingen voor apparaten die communiceren via internet sterk toegenomen. Het gaat dan om simkaarten met een 097-nummer voor zaken als vuilnisbakken, alarmsystemen en rookmelders. Het aantal simkaarten voor apparaten die communiceren via internet is gestegen van ruim 1,2 miljoen eind 2013 tot bijna 4 miljoen eind 2016.

Vooral het aantal mobiele aanbieders zonder eigen netwerk groeit sterk

In 2016 is het aantal mobiele bundels (abonnementen met data en bellen) sterk toegenomen, van 12,64 miljoen in 2015, naar 13,83 miljoen in 2016 (+9%). Op post- en prepaid diensten hebben vooral de aanbieders zonder eigen mobiel netwerk in 2016 groei doorgemaakt. Zij kopen toegang in bij 1 van de 4 partijen met een eigen netwerk. Het aantal post- en prepaid aansluitingen van deze partijen is in 2016 met 19% gestegen. Bij de 4 mobiele aanbieders met een eigen netwerk was de groei met 2,5% een stuk lager.

Marktaandelen consumentenmarkt voor internet stabiel

Sinds UPC en Ziggo in 2014 zijn gefuseerd, zijn de marktaandelen op de consumentenmarkt voor internet constant gebleven. De afgelopen 3 jaren hebben KPN en Ziggo allebei een stabiel en vergelijkbaar marktaandeel van ongeveer 40-45%. Naast deze 2 partijen heeft Tele2 de laatste jaren een klein maar stabiel marktaandeel van 0-5% weten te behouden. De overige partijen hebben in de afgelopen jaren een gezamenlijk marktaandeel van ongeveer 5-10%. KPN moet andere partijen toegang verlenen tot zijn vaste netwerk. Dit vaste netwerk is gereguleerd. Het aandeel van partijen die hiervan gebruik maken is ongeveer 5-10%.