Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2017
Telemarketingboete Pretium

Telemarketingboete Pretium

Het CBb heeft een oude telemarketingboete van de OPTA aan Pretium vernietigd.

Recht van verzet

Op grond van de Telecommunicatiewet (Tw) moet het recht van verzet worden aangeboden aan een abonnee. Pretium heeft in de periode 2007-2009 telemarketinggesprekken gevoerd om klanten te overtuigen om van KPN over te stappen naar Pretium zonder een adequaat recht van verzet aan te bieden. Tijdens deze gesprekken werd het recht van verzet in het beste geval aangeboden met een statisch bandje dat mensen doorverwees naar een website. Abonnees moesten dan zelf op die website regelen dat Pretium hen niet meer zou benaderen. In de meeste gevallen was zelfs helemaal geen recht van verzet aangeboden. De OPTA heeft hiervoor in 2011 een boete opgelegd van 300.000 euro.

Uitspraak van het CBb

Het CBb richt zich op de vraag of de ACM wel aan haar bewijslast heeft voldaan. De ACM moet aantonen dat tijdens het gesprek daadwerkelijk gesproken is met de abonnee en niet met een andere gebruiker, bijvoorbeeld een huisgenoot. De ACM heeft deze abonneestatus niet bewezen, waardoor er volgens het CBb geen sprake is van een overtreding. De boete is hiermee definitief van tafel.

Uitspraak CBb telemarketingboete Pretium