Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2017
Tevredenheid over ConsuWijzer en de ACM

Tevredenheid over ConsuWijzer en de ACM

De ACM meet gedurende het hele jaar de tevredenheid van de gebruikers van haar voorlichtingsactiviteiten. Deze meting doen we zowel voor de voorlichting aan bedrijven via de ACM zelf, als voor de voorlichting aan consumenten via ConsuWijzer.

Ongeveer de helft van de consumenten zegt van plan te zijn om na het contact met ConsuWijzer stappen te zetten om hun recht te halen. Daarvan heeft ongeveer driekwart na 2 weken daadwerkelijk actie ondernomen. Deze cijfers zijn min of meer gelijk aan voorgaande jaren.

In 2017 werden bezoekers van de website ConsuWijzer.nl voor het laatst gevraagd naar een rapportcijfer. In plaats daarvan vragen we voortaan de bezoekers van de verschillende pagina's of de informatie heeft geholpen. En zo niet, hoe we de informatie kunnen verbeteren. Op deze manier krijgen we beter bruikbare input voor het verbeteren van onze website.

Voor ACM.nl hebben we dit jaar nog wel naar een rapportcijfer voor onze website gevraagd. Dat rapportcijfer is lager uitgevallen dan vorig jaar (6,0). Maar liefst 52% van de respondenten geeft aan dat hun ontevredenheid komt door problemen met het invullen van een formulier. Dit verklaren we door problemen die dit jaar zijn ontstaan rondom spamklacht.nl. De oorzaken daarvan zijn inmiddels bekend en we werken er hard aan om deze problemen op te lossen.

Tabel 32: Tevredenheid over ConsuWijzer en ACM
Kanaal Cijfer
ConsuWijzer Telefonie 8,2
E-mail 6,8
WhatsApp 9,0
ACM Telefonie 8,0
E-mail 6,7
Website 5,4