Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2017
Toezicht op de Wet Markt en Overheid

Toezicht op de Wet Markt en Overheid

De overheid mag optreden als ondernemer en concurreert dan ook regelmatig met bedrijven. De overheid moet zich wel aan regels houden om oneerlijke concurrentie met bedrijven te voorkomen. Die regels zijn vastgelegd in de Wet Markt en Overheid. Deze wet maakt deel uit van de Mededingingswet.

Volgens de Wet Markt en Overheid moeten overheden alle kosten doorberekenen in de prijs als ze de markt op gaan. Ook mogen zij hun eigen overheidsbedrijven niet bevoordelen door bijvoorbeeld een goedkope lening te verstrekken. Als onafhankelijke toezichthouder houdt de ACM toezicht op deze regels.

Markt en Overheid in 2017

Het afgelopen jaar heeft de ACM onder meer bereikt dat:

In het kader van ons besluit over de gemeente Veenendaal loopt nog een bezwaarprocedure.

In onze aanwijzingen en besluiten staat hoe gemeenten de integrale kosten moeten berekenen. Op die manier kunnen ook andere gemeenten zien op welke wijze de ACM een oordeel velt over de berekening van 'integrale kosten' en welke activiteiten als 'economische activiteit' gelden.

Last onder dwangsom voor gemeente Heerhugowaard

In 2017 moest de gemeente Heerhugowaard een dwangsom van 5.000 euro betalen. De reden hiervoor is dat de gemeente te laat een zogenoemd 'algemeen belang besluit' bekend heeft gemaakt.

Begin 2016 concludeerde de ACM dat de gemeente Heerhugowaard oneerlijk concurreerde met commerciële jachthavens en ligplaatsen. Dit kwam omdat ze niet alle kosten doorberekende voor de ligplaatsen voor boten. Dat mag niet volgens de Wet Markt en Overheid. De gemeente verstoorde zo namelijk de concurrentie met commerciële jachthavens. Eind 2016 constateerde de ACM dat de gemeente Heerhugowaard nog steeds niet alle kosten doorberekende in de ligplaatstarieven voor boten. De ACM gaf de gemeente daarom 12 weken de tijd om de ligplaatstarieven aan te passen. Als de gemeente dit niet deed, dan moest de gemeente een dwangsom betalen van 5.000 euro per week. Begin 2017 kondigde de gemeente Heerhugowaard aan dat zij een zogenoemd 'algemeen belang besluit' zal nemen voor de exploitatie van de jachthaven. Door dat besluit gelden de regels van de Wet Markt en Overheid hier niet meer. Dit besluit heeft de gemeente dus te laat bekendgemaakt waardoor het een dwangsom moest betalen.