Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2017
Toezicht op juist gebruik van nummers

Toezicht op juist gebruik van nummers

De ACM beheert de nummervoorraad in Nederland en ziet erop toe dat nummers voor het juiste doel worden gebruikt. De ACM geeft nummers uit aan nummerhouders en pakt misbruik van nummers aan. We kunnen een nummer intrekken als een nummerhouder zich niet aan de regels houdt.

Publicatie van beleidsregel over toekenning en intrekking informatienummers

De ACM heeft in december 2017 een beleidsregel gepubliceerd waarin aangescherpte regels voor nummerhouders van informatiediensten zijn opgenomen.

Waarom een beleidsregel?

Aanleiding voor de nieuwe regels is een aanhoudende stroom aan vragen en klachten over dure doorschakelservices en betaaldiensten. De ACM gaat vanaf januari 2018 strenger controleren en actief optreden tegen misbruik van informatienummers die beginnen met 0900, 0906 of 0909 en de viercijferige nummers die beginnen met 18. Uit signalen die de ACM binnenkrijgt blijkt dat deze nummers soms worden misbruikt door voornamelijk doorschakeldiensten. De ACM heeft de regels voor deze informatienummers met deze beleidsregel verduidelijkt.

De beleidsregel voorkomt onder andere dat een 0900- of 0909-nummer alleen wordt ingezet om het informatietarief zo lang mogelijk in rekening te brengen. Nummerhouders mogen bellers niet onnodig lang aan de lijn houden. Een beller moet van een aantal zaken vooraf op de hoogte zijn: (1) dat hij tijdens het gesprek wordt doorgeschakeld, (2) dat degene die hij belt een doorverbindservice aanbiedt, en (3) welk tarief geldt na doorschakeling. Al deze informatie moet duidelijk zijn voordat het gesprek start. Is dat niet het geval, dan kan de ACM het nummer intrekken.

De ACM haalt informatienummer van vlogger Snapking uit de lucht

De ACM haalde in 2017 het informatienummer van YouTube-vlogger Snapking uit de lucht. De ACM kreeg verschillende klachten over het informatienummer 0909-0400528.

De vlogger spoorde bellers aan om te bellen naar dit nummer zonder dat duidelijk was onder welke voorwaarden zij hem te spreken kregen. De bellers werden vervolgens lang in de wacht gezet zonder dat zij iemand aan de lijn kregen. De totale belkosten waren ruim 13.000 euro. Consumenten klaagden vooral omdat voornamelijk minderjarige bellers werden misleid. Uit onderzoek van de ACM bleek dat tussen 21 maart en 14 april 2017 ruim 6.000 keer was gebeld naar het informatienummer. In slechts 5 gevallen kreeg een beller Snapking daadwerkelijk aan de lijn. De ACM heeft het nummer ingetrokken om verdere schade voor consumenten te voorkomen.

De ACM berichtte in september dat de gedupeerde consumenten die tussen 21 maart en 14 april 2017 naar het 0909-nummer van Snapking hebben gebeld, hun telefoonkosten terugkrijgen van hun telecomaanbieder. Hoewel de telecombedrijven niet schuldig zijn aan het misbruik, bepaalt de wet dat zij verantwoordelijk zijn voor het terugbetalen van de onterecht geïnde bedragen aan de consument.