Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2017
Toezicht op netneutraliteit

Toezicht op netneutraliteit

Een open internet is belangrijk voor de vrije verspreiding van informatie en de ontwikkeling van innovatieve diensten. De ACM houdt in de gaten of aanbieders de toegang tot het internet niet onnodig afknijpen, blokkeren of vertragen. In 2017 bood de rechter duidelijkheid over de vraag of Nederlandse wet mag bestaan naast de Europese Netneutraliteitsverordening. Dit is niet het geval.

Wat ging eraan vooraf? De T-Mobile casus

T-Mobile heeft sinds oktober 2016 de dienst 'Datavrije Muziek' in de markt gezet. Bij deze dienst gaat muziekstreaming niet ten koste van de databundel. Voor het dataverbruik van de overige internetdiensten moeten gebruikers wel betalen. Deze vorm van prijsdiscriminatie wordt wel 'zero-rating' genoemd. De ACM had T-Mobile eind december 2016 gedwongen om te stoppen met het aanbieden en uitvoeren van de dienst Datavrije Muziek. De ACM had T-Mobile een last onder dwangsom opgelegd. De ACM had hiertoe besloten omdat volgens de Nederlandse wet zero-rating in alle gevallen was verboden. Het besluit van de ACM dat T-Mobile moest stoppen met deze dienst lag voor bij de rechter. T-Mobile betwiste of de nationale wet met het absolute verbod op prijsdiscriminatie mag bestaan naast de Netneutraliteitverordening.

ACM oordeelt dat T-Mobile 'Datavrije Muziek' mag blijven aanbieden

In april 2017 heeft de rechter bepaald dat de Nederlandse wet op dit punt in strijd is met de Europese verordening. De ACM heeft aangegeven niet in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter omdat nu duidelijk is dat de Nederlandse wet niet kan bestaan naast de Europese Verordening. De last die de ACM aan T-Mobile had opgelegd is met de uitspraak van de rechter komen te vervallen.

De ACM heeft de dienst vervolgens getoetst aan de Europese regels. Uit onderzoek van de ACM uit oktober 2017 blijkt dat de dienst niet in strijd is met de Europese netneutraliteitsregels. Omdat de dienst beschikbaar is voor alle muziekstreamingdiensten en de dienst de keuzemogelijkheden van eindgebruikers niet beperkt. De ACM heeft daarom geoordeeld dat de dienst 'Datavrije Muziek' van T-Mobile niet in strijd is met de Europese netneutraliteitsregels. Belangenorganisatie Bits of Freedom had de ACM gevraagd het aanbod van T-Mobile te verbieden op grond van de Europese regels. De ACM heeft dit verzoek afgewezen. De ACM oordeelde dat de dienst niet in strijd is met Europese regels. Bits of Freedom heeft tegen deze beslissing van de ACM bezwaar ingesteld. Dit bezwaar is begin 2018 ongegrond verklaard.

Tele2 dient voorwaarden over koppelen van apparaten met internet aan te passen

Tele2 paste in 2017 zijn voorwaarden aan over het koppelen van internet via een smartphone aan andere apparaten als laptops en tablets. De ACM had Tele2 erop gewezen dat internetproviders hun klanten geen beperkingen mogen opleggen, als zij hun smartphone of een ander apparaat willen gebruiken om andere apparaten met internet te verbinden. Dit recht om te 'tetheren', zoals dit koppelen ook wel heet, is vastgelegd in de Europese netneutraliteitsverordening. In de Europese regels staat dat internetgebruikers niet beperkt mogen worden in hun internetgedrag en in de keuze van het apparaat waarmee ze op internet gaan. Telecombedrijven mogen alleen eisen dat klanten apparaten gebruiken die voldoen aan de Europese technische voorschriften.

Publicatie beleidsregel over het kenbaar maken van internetsnelheden

De ACM heeft in november 2017 een beleidsregel opgesteld over internetsnelheden. De beleidsregel zorgt ervoor dat internetaanbieders aan hun klanten de juiste informatie geven over de aangeboden internetsnelheden.

De beleidsregel geeft invulling aan de verschillende internetsnelheden die internetaanbieders volgens de netneutraliteitsverordening kenbaar moeten maken. Internetaanbieders moeten in hun contracten transparant zijn over wat ze met de klant afspreken. De beleidsregel geeft aan wat een normale, minimale en maximale internetsnelheid is. De beleidsregel is in werking getreden per 1 januari 2018 voor nieuwe contracten en per 1 maart 2018 voor bestaande contracten van zowel consumenten als zakelijke eindgebruikers.