Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2017
Vergunningen en ontheffingen energiesector

Vergunningen en ontheffingen energiesector

De ACM verleent vergunningen en ontheffingen in de energiesector.

Vergunningen

Voor het leveren van elektriciteit en gas is een leveringsvergunning nodig. In 2017 heeft de ACM 3 leveringsvergunningen verleend en 2 leveringsvergunningen op verzoek ingetrokken. Leveranciers die warmte leveren aan consumenten en kleinzakelijke verbruikers hebben ook een vergunningsplicht. Deze verplichting geldt niet voor kleine warmteleveranciers en leveranciers die eigenaar of verhuurder zijn van het gebouw waar warmte wordt geleverd. In 2017 heeft de ACM 1 warmtevergunning verleend.

Ontheffingen

Eigenaren van een elektriciteitsnet of een gastransportnet moeten een netbeheerder aanwijzen. Soms zijn er omstandigheden waarbij het onredelijk is om te eisen dat een netbeheerder wordt aangewezen. Zo kunnen spoorwegstations, ziekenhuizen, vliegvelden en chemische industrielocaties in hun eigen elektriciteitsnet voorzien. In zulke gevallen kan de eigenaar van het net een ontheffing aanvragen bij de ACM. Voor ontheffingsaanvragen geldt een wettelijke beslistermijn van 2 keer een half jaar. Soms worden ontheffingsaanvragen in overleg met partijen enige tijd aangehouden, bijvoorbeeld om een uitspraak van het CBb af te wachten.

Tabel 8: Aantal vergunningen en ontheffingen energiesector
Vergunning Ontheffing
Verleend 4 9
Niet verleend 0 1
Intrekking of afdoening zonder besluit 2 1
Mediaan doorlooptijd (dgn) 67 224
Idem 2016 89 477
Totaal aantal afgerond 6 11