Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2017
Verscherpte aandacht concurrentierisico’s ziekenhuisfusies

Verscherpte aandacht concurrentierisico’s ziekenhuisfusies

Ziekenhuisfusies stonden ook in 2017 weer volop in de belangstelling. De ACM stond enkele concentraties in de ziekenhuissector toe, zoals de overname van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis door het Erasmus MC en de fusie tussen het Academisch Medisch Centrum (AMC) en het VU medisch centrum (VUmc) in Amsterdam. Daarnaast stelden we een vergunningseis voor de fusie tussen 2 ziekenhuizen in de regio Eindhoven, het Catharina ziekenhuis en het Sint Anna ziekenhuis. Eind 2017 maakten we bekend dat de ACM verscherpte aandacht heeft voor de concurrentierisico's bij ziekenhuisfusies. Een belangrijke reden hiervoor waren de resultaten van onze onderzoeken naar de effecten van ziekenhuisfusies op kwaliteit, prijs en volume. Die resultaten wijzen niet op verbeteringen. In de maatschappelijke discussie over fusies gaat het ook vooral over de vraag wat een fusie betekent voor de bestuurbaarheid en de 'menselijke maat' van het ziekenhuis. In het kader van onze 'verscherpte aandacht voor de concurrentierisco's van ziekenhuisfusies' hebben we ervoor gepleit om, als de wetgever kiest voor zulke extra waarborgen voor publieke belangen in de zorg, deze een plek te geven in de zorgspecifieke fusietoets. Daarbij zijn wel concrete en duidelijke normen van belang. 'Gezonde samenwerking in de zorg' is één van de thema's van de ACM Agenda 2016-2017.