Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2017
Verstrekking abonneegegevens aan België

Verstrekking abonneegegevens aan België

De Belgische nummerinformatiedienst European Directory Assistance N.V. (E.D.A.) wilde toegang tot de abonneegegevens van Nederlandse telecomaanbieders om deze op te nemen in haar digitale telefoongids. De telecomaanbieders (Tele2, Ziggo en Vodafone) hebben dit geweigerd, omdat zij van mening waren dat zij deze gegevens niet hoefden te leveren aan buitenlandse telefoongidsen. De partijen hebben hun geschil voorgelegd aan de ACM. De ACM heeft E.D.A. in het gelijk gesteld en telecomaanbieders verplicht om de abonneegegevens van hun klanten te verstrekken. Hiervoor moeten de telecomaanbieders wel expliciete toestemming vragen aan hun klanten.

De telecomaanbieders waren het hier niet mee eens en zijn tegen het geschilbesluit in beroep gegaan. Volgens de telecomaanbieders hoeven zij de gegevens niet over te dragen aan aanbieders van telefoongidsen die in een andere lidstaat gevestigd zijn.

Prejudiciële vragen

Het CBb heeft in het kader van deze procedure vragen gesteld aan het Hof van Justitie in Luxemburg. De vragen zien op de uitleg die gegeven moet worden aan de Universeledienstrichtlijn. De eerste vraag was of de verplichting voor telecomaanbieders om gegevens te verstrekken grensoverschrijdend werkt. Daarnaast vroeg het CBb of bij de toestemming die de telecomaanbieder vraagt aan de klant om opgenomen te worden in het telefoonboek onderscheid gemaakt mag worden tussen lidstaten.

Antwoord van het Hof van Justitie

Het Hof heeft duidelijkheid gegeven in deze kwestie. In de eerste plaats concludeert het Hof dat de verplichting van artikel 25 van de Universeledienstrichtlijn ook betrekking heeft op grensoverschrijdende verzoeken. Daarnaast antwoordt het Hof dat de telecomaanbieder slechts 1 keer om toestemming mag vragen aan de gebruiker of die in het telefoonboek opgenomen wil worden en dat de telecomaanbieder daarbij niet mag differentiëren tussen lidstaten.

Arrest van het Hof van Justitie EDA

Einduitspraak van het CBb

Inmiddels heeft het CBb met de antwoorden van het Hof in de hand uitspraak gedaan op het beroep van partijen. Het CBb heeft in lijn met het arrest van het Hof van Justitie bevestigd dat Nederlandse telecomaanbieders verplicht zijn om abonneegegevens te verstrekken voor de opname in (digitale) telefoongidsen in een andere EU-lidstaat. De toestemming die een abonnee geeft voor de opname van zijn gegevens geldt ook voor andere EU-lidstaten.

Uitspraak van het CBb EDA