Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2017
Waarborgen bereikbare en betaalde postbezorging

Waarborgen bereikbare en betaalde postbezorging

De ACM beoordeelde in 2017 wat de maximale prijsstijgingen voor de postzegels en andere universele postdiensten mogen zijn.

Consumenten en bedrijven blijven minder brievenbuspost versturen. Hierdoor moeten de kosten worden terugverdiend met steeds minder poststukken. De Postwet en de onderliggende regelgeving leggen regels op aan PostNL omdat zij als enige postvervoerder in Nederland verplicht is tot het verzorgen van een basispakket aan postdiensten (de universele postdienst).

Op grond van de regels voor het aanpassen van de tarieven voor de universele postdienst mag PostNL alleen de kosten terugverdienen die zij maakt om die post te vervoeren. Ze mag daarop een redelijk rendement maken. De ACM berekent aan de hand van de regels uit de Postregeling de maximale ruimte voor tariefsverhogingen. En toetst daarbij of de tariefswijzigingen die PostNL wil doorvoeren binnen deze ruimte vallen. De ACM oordeelde in 2017 dat dit het geval is voor de tariefwijzigingen die per 1 januari 2018 ingaan.

Ook oordeelde de ACM dat PostNL de prijs van de decemberzegel mag verhogen van 65 naar 73 cent. De stijging van de decemberzegelprijs valt binnen de grens die hiervoor is toegestaan.

Ook stelt de wet eisen aan de kwaliteit van bezorgen en over de beschikbaarheid van dienstverlening waaraan PostNL moet voldoen. De ACM heeft in 2017 vastgesteld dat PostNL in 2016 aan die eis heeft voldaan.