Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2017
Waarborgen effectieve concurrentie en keuze op telecommarkten

Waarborgen effectieve concurrentie en keuze op telecommarkten

In 2017 heeft de ACM zich ingezet om effectieve concurrentie voor bedrijven en keuzes voor consumenten op telecommarkten te waarborgen. Dat hebben we onder andere gedaan met de marktanalysebesluiten voor vaste telefonie en voor vaste en mobiele gespreksafgifte.

Voldoende keuze voor consumenten en grootzakelijke afnemers uit vaste telefonie

In 2017 heeft de ACM de regulering ingetrokken op de consumentenmarkt en grootzakelijke markt voor vaste telefonie. De ACM concludeerde dat op die markten consumenten en grootzakelijke afnemers voldoende keuze hebben uit aanbieders van vaste telefonie.

De ACM houdt wel de regulering voor ISDN2 in stand voor KPN op de kleinzakelijke markt. Op die markt heeft KPN namelijk een dominante positie. De ACM stelde vast dat zonder regulering eindgebruikers onvoldoende keuze zouden hebben. We leggen wel minder verplichtingen op dan in het vorige marktanalysebesluit vaste telefonie uit 2012. De ACM acht het niet langer nodig om verplichtingen aan KPN op te leggen om te voorkomen dat KPN te lage prijzen zou rekenen. Het besluit is op 1 maart 2017 in werking getreden. Tegen dit besluit is beroep aangetekend.

Maximumtarieven voor vaste- en mobiele aanbieders

In juli 2017 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) de ACM in het gelijk gesteld bij de keuze voor 'pure-BULRIC' als kostenmethodiek voor het vaststellen van maximumtarieven voor gespreksafgifte. Met de uitspraak komt een einde aan jarenlange juridische strijd over de kostengrondslag van de afgiftetarieven. De uitspraak heeft de weg vrijgemaakt om met het nieuwe besluit van 2 juni 2017 de afgiftetarieven verder te verlagen per 12 juli 2017. Dit is in het voordeel van eindgebruikers. Zij zullen minder gaan betalen voor hun telefoongesprekken.

Wat ging eraan vooraf?

De ACM heeft op 2 juni 2017 het marktanalysebesluit gespreksafgifte genomen waarin zij de maximumtarieven heeft vastgesteld die aanbieders van vaste en mobiele telefonie elkaar in rekening mogen brengen voor het doorverbinden naar elkaars gebruikers. Bij gespreksafgifte heeft iedere aanbieder een monopolie op zijn eigen netwerk, omdat de beller niet kan kiezen door welke aanbieders zijn gesprek wordt afgewikkeld. Zonder regulering zouden de tarieven voor gespreksafgifte te hoog worden.

De ACM heeft in het marktanalysebesluit een maximumtarief vastgesteld op basis van een pure-BULRIC-kostenmethodiek. Die methode heeft de ACM ook gekozen in het marktanalysebesluit vaste- en mobiele gespreksafgifte uit 2013. Die berekeningsmethode is aanbevolen door de Europese Commissie.

Het CBb had in 2013 in een voorlopige uitspraak geoordeeld dat de door de ACM gekozen berekeningsmethode van pure-BULRIC te streng was. Het CBb heeft toen de tarieven vervangen door de hogere 'BULRIC Plus'-tarieven. Om tot een definitieve uitspraak te komen heeft het CBb in 2015 eerst prejudiciële vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie (HvJ) in Luxemburg over het marktanalysebesluit. In 2016 heeft het HvJ aangegeven in welke mate rekening gehouden moet worden met een aanbeveling van de Europese Commissie.

Op 2 juni 2017 heeft de ACM met het nieuwe marktanalysebesluit gespreksafgifte opnieuw voor pure-BULRIC gekozen. Deze berekeningsmethode draagt volgens de ACM maximaal bij aan de concurrentie op de onderliggende retailmarkten, het belang van consumenten en de totstandkoming van de interne Europese markt. Het CBb heeft uiteindelijk de keuze van de ACM voor pure-BULRIC als kostenmethodiek bevestigd. Wel is er ook tegen het nieuwe besluit beroep aangetekend.

Conceptadvies over multibandveiling 2019

De ACM heeft in oktober 2017 een conceptadvies uitgebracht aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat in de aanloop naar een veiling van de overheid van mobiele frequenties in 2019.

In januari 2017 had het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat de concept-Nota mobiele communicatie ter consultatie uitgebracht. In die concept-nota schetst het ministerie het beleidskader voor de veiling van de schaarse 700 MHz-, 1400 MHz- en 2100 MHz-frequenties in 2019. Bij deze veiling zal ongeveer een derde van het totaal aan mobiel spectrum geveild worden. Dit is de eerste grote verdeling van mobiel frequentiespectrum sinds de multibandveiling van 2012, waarbij Tele2 door het verwerven van spectrum tot de markt is toegetreden als vierde partij met een eigen netwerk.

De ACM heeft zich in haar conceptadvies onder andere gebogen over de vraag welke maatregelen de overheid moet nemen om de concurrentie op de mobiele markt in de toekomst te beschermen. In december werd bekend dat T-Mobile Nederland Tele2 wil gaan overnemen om een geïntegreerde telecomaanbieder in de Nederlandse markt te worden. De ACM wacht met het uitbrengen van een definitief advies totdat de beoordeling van deze concentratie is afgerond.