Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2017
Werkzaamheden van de ACM

Werkzaamheden van de ACM

De ACM streeft ernaar haar werk zo professioneel en efficiënt mogelijk uit te voeren en de doorlooptijden van onderzoeken, bezwaren, sancties en andere zaken zo kort mogelijk te houden. De ACM weegt hierbij vanzelfsprekend ook de benodigde inhoudelijke kwaliteit en de beschikbare middelen.

Doorlooptijden

Voor de doorlooptijden van onze werkzaamheden gelden de termijnen uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Het komt voor dat de wettelijke termijn voor de behandeling van een zaak wordt overschreden. Dat komt omdat we in ons toezicht vaak te maken hebben met meerdere betrokken partijen, omvangrijke dossiers en complexe procedures. In verreweg de meeste gevallen handelt de ACM binnen de wettelijk voorgeschreven termijn. Bij het merendeel van de aandachtsgebieden liep de doorlooptijd ten opzichte van 2016 en 2015 terug. In 2017 heeft de ACM gewerkt aan het verkorten van de doorlooptijden. We blijven de komende jaren werken aan verdere verbetering.

Mediaan

In het jaarverslag vermelden we de mediaan van de doorlooptijden. De mediaan is het midden in een reeks getallen. De mediaan geeft een beter beeld van de doorlooptijden dan het gemiddelde. De doorlooptijden van de ACM kennen vaak uitschieters. Een zaak in bezwaar kan bijvoorbeeld 2 jaar duren, terwijl de meeste zaken binnen enkele maanden zijn afgerond. Door het gebruiken van de mediaan wordt de doorlooptijd daardoor niet onevenredig.