Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2017
Wob-verzoeken

Wob-verzoeken

Consumenten en bedrijven mogen informatie opvragen over het handelen van de overheid. Daarbij kunnen zij gebruikmaken van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

De ACM heeft in 2017 in totaal 14 Wob-verzoeken behandeld. Dit zijn er minder dan in 2016 en 2015 (respectievelijk 23 en 41). Er zijn 7 Wob-verzoeken behandeld in bezwaar en (hoger) beroep.

De mediaan van de doorlooptijden van de Wob-verzoeken in 2017 is 28 dagen. De wettelijke voorgeschreven termijn is 28 dagen. Bij 7 Wob-verzoeken (50%) is de wettelijke termijn overschreden.

Aantal 2017 Aantal 2016
Tabel 12: Wob-Verzoeken
Behandelde Wob-verzoeken 14 23
Mediaan doorlooptijd (dgn) 28 20
Doorlooptijd wettelijk (dgn) 28 28
Wob-verzoeken behandeld in bezwaar en (hoger) beroep 7 6