Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2017
Zorgmonitor

Zorgmonitor

Uit de Zorgmonitor 2017 blijkt dat de premiestijging van de zorgverzekering niet leidt tot meer overstappers. De Zorgmonitor is een terugkerend onderzoek onder consumenten over hun motieven om hun zorgverzekering te kiezen.

Consumenten zoeken zekerheid

Uit de Zorgmonitor 2017 blijkt dat consumenten zekerheid zoeken bij de keuze van hun zorgverzekering. Dit geldt vooral voor consumenten die al lange tijd bij dezelfde zorgverzekeraar zitten. De garantie dat zij dezelfde zorg krijgen vergoed bij de nieuwe zorgverzekeraar zou voor bijna de helft van deze consumenten reden zijn om een overstap te overwegen.

Consumenten zoeken informatie

Om zorgverzekeringen goed te kunnen vergelijken, willen consumenten betere informatie over de vergoedingen in de aanvullende verzekering (39%), over de kwaliteit van de gecontracteerde zorgaanbieders (26%) en de premie (24%). Informatie die hen daarbij kan helpen, zoals de zorgverzekeringskaart, is bij de meerderheid van de consumenten nog niet bekend. De zorgverzekeringskaart is een hulpmiddel om de verschillende basisverzekeringen gemakkelijker met elkaar te kunnen vergelijken.

Ontwikkelingen zorgverzekeringsmarkt

De ACM onderzoekt de ontwikkeling van de concurrentie op de zorgverzekeringsmarkt. De mate waarin consumenten overstappen is daarin een van de factoren. Overstappen is geen doel op zich. Maar consumenten die al langere tijd dezelfde zorgverzekering hebben zonder zich te oriënteren hebben mogelijk niet meer de verzekering die het beste bij hen past. Een overstap naar een andere zorgverzekeraar kan dan voordelig zijn.

Zorgmonitor

De Zorgmonitor geeft onder meer inzicht in de houding en gedrag van consumenten over overstappen van zorgverzekering. Daarnaast biedt de Zorgmonitor inzicht in de tevredenheid van consumenten over de huidige zorgverzekeraar, de prijs en de informatiebehoefte bij het oriënteren op een nieuwe zorgverzekeraar.