Tekstgrootte  [-][+]
Zoeken naar pagina's met label

Zoeken naar pagina's met label

2013 - Aanloop Fusie

Medewerkers van de drie voormalige organisaties NMa, OPTA en Consumentenautoriteit hebben in de aanloop naar de nieuwe organisatie intensief samengewerkt. Deze samenwerking was vaak in de vorm van een project dat heeft geleid tot een advies aan het bestuur van de nieuwe organisatie. De adviezen hadden tot doel om ACM op efficiënte en effectieve manier vorm te geven.

2013 - ACM Academie

De ACM Academie is het interne opleidingsinstituut. ACM’ers werken hier aan hun ontwikkeling en kennis. De academie helpt ACM’ers bij het verankeren van de strategie in de kennis, houding en gedrag van medewerkers. Een belangrijk onderdeel van de strategie is ‘effectgericht’ en ‘probleemoplossend’ werken.

2013 - Arbeidsomstandigheden en verzuim

Het ziekteverzuim bedroeg in 2013 4,4%. De start van ACM ging gepaard met een hoger verzuim. In de loop van het jaar is het verzuim mede door begeleiding weer genormaliseerd. Het kortdurend en middellang verzuim ligt nu binnen de verzuimsnorm.

2014 - Arbeidsomstandigheden en verzuim

Het ziekteverzuim bedroeg in 2014 3,7%. Dit is een daling van 0,8% ten opzichte van 2013. Deze daling is met name te danken aan de succesvolle re-integratie van langdurig zieken.

2013 - Bedrijfsvoering

In de eerste maanden van 2013 heeft de focus bij bedrijfsvoering gelegen op de voorbereiding van de overgang van NMa, OPTA en Consumentenautoriteit naar ACM. Daarmee kon de organisatie op 1 april 2013 een goede start maken. Na de start heeft het beleid op een aantal terreinen zoals HR, opleidingen, integriteit en medezeggenschap verder vorm gekregen.

2015 - Bedrijfsvoeringsparagraaf ZBO ACM

In de bedrijfsvoeringparagraaf (BVP) wordt verslag gedaan van relevante aandachtspunten in de bedrijfsvoering van het zelfstandig bestuursorgaan Autoriteit, Consument en Markt (ZBO ACM).

2016 - Bedrijfsvoeringsparagraaf ZBO ACM

Op deze pagina wordt verslag gedaan van relevante aandachtspunten in de bedrijfsvoering van het ZBO ACM.

2017 - Bedrijfsvoeringsparagraaf ZBO ACM

In de bedrijfsvoeringsparagraaf van het jaarverslag wordt verslag gedaan van relevante aandachtspunten in de bedrijfsvoering van het ZBO ACM in 2017.

2017 - Bestuur, directie en medewerkers

Het bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor alle besluiten van de ACM en bestaat uit 3 personen.

2016 - Bestuur, directie en medewerkers

Het bestuur geeft leiding aan de ACM. Het bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor alle besluiten van de ACM en bestaat uit 3 personen.

Pagina's