Tekstgrootte  [-][+]
Zoeken naar pagina's met label

Zoeken naar pagina's met label

2016 - Wob-verzoeken

Consumenten en bedrijven mogen informatie opvragen over het handelen van de overheid. Dan maken zij gebruik van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

2015 - Campagne: “Durf te melden”

Tijdens de campagne "Durf te melden" konden consumenten 3 weken lang anoniem hun klachten melden via een speciaal formulier. ACM wilde op deze manier achterhalen of er consumentenproblemen zijn die tot dan toe niet in beeld waren. ACM wilde hiermee onderzoeken of consumenten bepaalde problemen door een miskoop of misstand niet durfden te melden bij ConsuWijzer.

2015 - Campagne: “Elke app heeft een prijs”

ACM heeft met de campagne "Elke app heeft een prijs" consumenten bewuster gemaakt van de 'prijs' van apps. Hierdoor beseffen consumenten beter waar ze "ja" tegen zeggen. Consumenten betalen bij het installeren van een app op een smartphone of tablet vaak weinig of geen geld. Maar zij realiseren zich vaak niet dat ze bij de installatie toegang geven tot persoonlijke gegevens.

2015 - Campagne: “Niet besteld? Geef geen geld!”

Met de campagne "Niet besteld? Geef geen geld!" riep ACM consumenten in 2015 op om onterechte rekeningen niet te betalen.

2015 - Campagne: “Reken af met verrassingen”

In de campagne "Reken af met verrassingen" stond de betaalwijze van online aankopen centraal. Het online winkelen neemt toe. Het is belangrijk dat consumenten bewust kiezen hoe ze hun online aankopen betalen. Dit om te voorkomen dat consumenten hun geld kwijt zijn als webwinkels het product niet leveren of bij andere problemen.

2017 - Consumenten

Ook in 2017 trad de ACM op tegen bedrijven die zich niet aan de regels houden en consumenten en concurrenten daardoor duperen.

2015 - Consumenten

Ondernemers moeten vrijuit kunnen concurreren om de gunst van de consument. Het is belangrijk dat consumenten hun rechten kennen en zich actief en kritisch opstellen. Dat dwingt ondernemers om beter hun best te doen.

2014 - Consumenten

Ondernemers moeten vrijuit kunnen concurreren om de gunst van de consument. Het is belangrijk dat consumenten hun rechten kennen en zich actief en kritisch opstellen. Dat dwingt ondernemers om beter hun best te doen.

2016 - Consumenten

Tegen bedrijven die zich niet aan de regels houden en consumenten en concurrenten duperen, treedt de ACM op.

2014 - Consumentenbescherming

Bij ACM staat de consument centraal. ACM ziet daarom toe op de regels die consumenten beschermen tegen onzorgvuldige behandeling door bedrijven. ACM treedt op tegen bedrijven die deze regels niet naleven. Daarbij zoekt ACM naar de beste oplossing voor de gesignaleerde problemen. ACM stimuleert ondernemers om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen om de regels na te leven.

Pagina's