Tekstgrootte  [-][+]
Zoeken naar pagina's met label

Zoeken naar pagina's met label

2017 - De ACM in feiten en cijfers

De ACM geeft op een meetbare wijze inzicht in haar werkzaamheden van 2017.

2017 - Klachten tegen de ACM of ACM-medewerkers

In het jaar 2017 ontving de ACM in totaal 49 klachten tegen de ACM of haar medewerkers.

2015 - Klanttevredenheid ConsuWijzer en ACM

In 2015 is ACM begonnen met het voortdurend meten van de klanttevredenheid over de voorlichtingsactiviteiten van ACM. Lees de resultaten.

2016 - Meldingen consumenten

Adviesbureau Kwink heeft op verzoek van de minister van Economische Zaken in 2015 beoordeeld hoe de ACM functioneert.

2017 - Meldingen consumenten

In 2017 ontving ConsuWijzer, het informatieloket van de ACM voor consumenten, in totaal 56.687 meldingen van consumenten.

2015 - Meldingen consumenten

In 2015 ontving ConsuWijzer, het informatieloket voor consumenten van de ACM, in totaal 58.369 vragen en klachten van consumenten.

2015 - Meldingen consumenten en bedrijven

Meldingen van consumenten en bedrijven zijn een belangrijke bron van informatie voor het toezicht van ACM. De meldingen bestaan uit vragen, tips en klachten.

2017 - Over de ACM

De ACM geeft in haar jaarverslag ook inzicht in interne ACM-aangelegenheden.

Dit bestaat uit de volgende onderwerpen:

2016 - Tevredenheid over ConsuWijzer en ACM

De ACM meet gedurende het hele jaar de tevredenheid van de gebruikers van haar voorlichtingsactiviteiten. Deze meting doen we zowel voor de voorlichting aan bedrijven via de ACM zelf, als voor de voorlichting aan consumenten via ConsuWijzer.

2017 - Tevredenheid over ConsuWijzer en de ACM

De ACM meet gedurende het hele jaar de tevredenheid van de gebruikers van haar voorlichtingsactiviteiten.

Pagina's