Tekstgrootte  [-][+]
Zoeken naar pagina's met label

Zoeken naar pagina's met label

2016 - ACM versterkt de positie van consumenten

De ACM streeft naar een betrokken en actieve energieconsument, die in staat is om bewuste keuzes te maken uit die nieuwe diensten en producten. Wij zien erop toe dat het aanbod van energieproducten en -diensten begrijpelijk en juist is.

2016 - ACM versterkt de positie van consumenten

De ACM streeft naar een betrokken en actieve energieconsument, die in staat is om bewuste keuzes te maken uit die nieuwe diensten en producten. Wij zien erop toe dat het aanbod van energieproducten en -diensten begrijpelijk en juist is.

2013 - Strategie

In september 2013 heeft ACM de strategie van ACM gepubliceerd. ACM heeft in de voorbereiding interviews en rondetafelgesprekken gehouden met wetenschappers, ondernemers- en consumentenorganisaties.

2013 - Wonen

De woningmarkt is een maatschappelijk actueel thema. De woningmarkt is ook een belangrijke motor in het herstel van de economie. ACM heeft daarom in 2013 in de breedte naar de dienstverlening in de woonketen bekeken.

2016 - ACM maakt energie betaalbaar

De ACM heeft nieuwe regels voor de tarieven van netbeheer vastgesteld. De tarieven voor 2017 zijn hierop gebaseerd.

2015 - ACM maakt energie betrouwbaar en borgt kwaliteit

Door diverse acties gaf ACM in 2015 een impuls aan de betrouwbaarheid en kwaliteit van de Nederlandse energievoorziening.

2016 - ACM maakt energie betrouwbaar en borgt kwaliteit

Door diverse acties gaf de ACM in 2016 een impuls aan de betrouwbaarheid en kwaliteit van de Nederlandse energievoorziening.

2014 - ACM verschaft duidelijkheid over investeringskader energiemarkt

ACM verschafte duidelijkheid aan netbeheerders, adviseerde het ministerie van Economische Zaken (EZ) over de wetgevingsagenda STROOM en spoorde waar nodig partijen aan tot investeringen.

2016 - ACM versterkt de positie van consumenten

De ACM streeft naar een betrokken en actieve energieconsument, die in staat is om bewuste keuzes te maken uit die nieuwe diensten en producten. Wij zien erop toe dat het aanbod van energieproducten en -diensten begrijpelijk en juist is.

2015 - Besluit maximumprijs levering warmte

Sinds 2014 stelt ACM de maximumprijs vast voor de levering van warmte op basis van de Warmtewet. ACM gaat uit van het 'niet-meer-dan-anders principe' bij de bepaling van de maximumprijs. Het uitgangspunt hierbij is dat een consument die warmte afneemt niet meer kosten zou hoeven te maken dan wanneer dezelfde consument op gas aangesloten zou zijn.

Pagina's