Tekstgrootte  [-][+]
Zoeken naar pagina's met label

Zoeken naar pagina's met label

2015 - Externe evaluatie ACM

Adviesbureau Kwink heeft op verzoek van de minister van Economische Zaken in 2015 beoordeeld hoe ACM functioneert

2016 - Ziekenhuisfusies

De ACM beoordeelt fusies in de zorg. Dat kan een fusie tussen ziekenhuizen zijn, maar ook van instellingen voor ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg of de jeugdzorg.

2013 - Consumententoezicht

Het consumententoezicht had in 2013 een opbrengst van € 7,1 miljoen. Daarvan heeft € 4,2 miljoen betrekking op de activiteiten die in 2013 zijn uitgevoerd. De overige € 2,9 miljoen heeft betrekking op zaken uit 2011 en 2012 die voor consumenten ook nog effect hebben in 2013.

2016 - Effecten van campagnes

De ACM brengt ook de resultaten van haar campagnes in beeld.

2017 - Effecten van onze campagnes

Resultaten van de campagnes die de ACM in 2017 heeft gevoerd via haar consumentenloket ConsuWijzer.

2017 - Effecten van onze interventies

Effecten van onze interventiesin 2017: snelle interventies, uitgangspunten eerstelijns zorg, metermarkt grootverbruikers energie en omzetgegevens post- en communicatiebedrijven.

2017 - Effectonderzoek

De ACM heeft onderzocht welke effecten haarwerk hebben opgeleverdin het jaar 2017.

2013 - Energiedirect.nl

ACM’s voorganger NMa heeft eind 2011 onderzoek gedaan naar energiedirect.nl (ED), waaruit bleek dat er fouten in de administratie waren gemaakt. Deze fouten zijn hersteld en de klanten zijn gecompenseerd. Omdat klanten onterecht over waren gezet naar een contract met een (hoger) variabel tarief, is ED gevraagd om ook te kijken naar de opzegvergoedingen.

2017 - Oneerlijke handelspraktijken

De opbrengst van het optreden vande ACM tegen oneerlijke handelspraktijken in 2017 bedraagt ruim 6,5 miljoen euro.

2016 - Publiekscampagnes in 2016

De ACM voerde vanuit ConsuWijzer 4 publiekscampagnes over actuele consumententhema's.

Pagina's