Tekstgrootte  [-][+]
Zoeken naar pagina's met label

Zoeken naar pagina's met label

2017 - Bezwaar en beroep

Wanneer een partij het niet eens is met een besluit van de ACM, kan deze partij tegen het besluit in bezwaar of beroep.

2017 - Meldingen bedrijven

In 2017 kwamen er 6.534 meldingen binnen bij het bedrijvenloket. Dit is een lichte daling ten opzichte van 2016.

2017 - Meldingen consumenten

In 2017 ontving ConsuWijzer, het informatieloket van de ACM voor consumenten, in totaal 56.687 meldingen van consumenten.

2017 - Onderzoek

Cijfers over de doorlooptijden van verschillende soorten onderzoeken van de ACM in 2017.

2016 - Ontheffingen en vergunningen energiesector

Alle leveranciers die warmte leveren aan consumenten en klein zakelijke verbruikers hebben een vergunningsplicht. Deze verplichting geldt niet voor kleine warmteleveranciers en leveranciers die eigenaar of verhuurder zijn van het gebouw waar warmte wordt geleverd.

2017 - Samenwerking

De ACM werkt samen met andere toezichthouders en organisaties in Nederland en in het buitenland.

2017 - Sancties

Overzicht van de boetes die de ACM in 2017 heeft opgelegd naar aanleiding van overtredingen van de wetten waarop zij toezicht houdt.

2017 - Vergunningen en ontheffingen energiesector

Overzicht van het aantal vergunningen en ontheffingen dat de ACM in 2017 heeft verleend in de energiesector.

2016 - ACM versterkt de positie van consumenten

De ACM streeft naar een betrokken en actieve energieconsument, die in staat is om bewuste keuzes te maken uit die nieuwe diensten en producten. Wij zien erop toe dat het aanbod van energieproducten en -diensten begrijpelijk en juist is.

2013 - Consumententoezicht

Het consumententoezicht had in 2013 een opbrengst van € 7,1 miljoen. Daarvan heeft € 4,2 miljoen betrekking op de activiteiten die in 2013 zijn uitgevoerd. De overige € 2,9 miljoen heeft betrekking op zaken uit 2011 en 2012 die voor consumenten ook nog effect hebben in 2013.

Pagina's