Tekstgrootte  [-][+]
Zoeken naar pagina's met label

Zoeken naar pagina's met label

2013 - Aanloop Fusie

Medewerkers van de drie voormalige organisaties NMa, OPTA en Consumentenautoriteit hebben in de aanloop naar de nieuwe organisatie intensief samengewerkt. Deze samenwerking was vaak in de vorm van een project dat heeft geleid tot een advies aan het bestuur van de nieuwe organisatie. De adviezen hadden tot doel om ACM op efficiënte en effectieve manier vorm te geven.

2017 - Concentraties

Overzicht van het aantal concentratiemeldingen dat de ACM in het jaar 2017 heeft behandeld.

2015 - Concentraties

De ontvangsten van meldingen en vergunningen in 2015 waren 1.339.025 euro. In 2015 heeft ACM 100% van de concentratiezaken binnen de wettelijke termijn afgerond.

2016 - Concentraties

Als bedrijven willen fuseren, een ander bedrijf overnemen of samen een nieuwe onderneming willen oprichten, dan moeten zij dit - onder bepaalde voorwaarden - melden bij de ACM.

2016 - Veranderingen in het telecomlandschap

De ACM volgt de ontwikkelingen in het Nederlandse telecomlandschap op de voet.

2016 - Ziekenhuisfusies

De ACM beoordeelt fusies in de zorg. Dat kan een fusie tussen ziekenhuizen zijn, maar ook van instellingen voor ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg of de jeugdzorg.

2016 - Mededinging

De ACM heeft als doelstelling om markten optimaal te laten werken in het belang van consumenten.

2013 - Aanloop Fusie

Medewerkers van de drie voormalige organisaties NMa, OPTA en Consumentenautoriteit hebben in de aanloop naar de nieuwe organisatie intensief samengewerkt. Deze samenwerking was vaak in de vorm van een project dat heeft geleid tot een advies aan het bestuur van de nieuwe organisatie. De adviezen hadden tot doel om ACM op efficiënte en effectieve manier vorm te geven.

2014 - ACM doet nader onderzoek naar concentratie De Persgroep-Mecom

De Persgroep wil Mecom overnemen en heeft aan ACM in juli toestemming gevraagd. De Persgroep is uitgever van het Algemeen Dagblad, De Volkskrant, Trouw en Het Parool. Mecom geeft regionale dagbladen en lokale huis-aan-huisbladen uit.

2015 - Concentratie Albert Schweitzer-Rivas

ACM heeft de fusie tussen Albert Schweitzer Ziekenhuis en Rivas Zorggroep in 2015 niet goedgekeurd. ACM heeft de effecten van de voorgenomen fusie onderzocht en zag risico's op het gebied van de mededinging voor de ziekenhuiszorg wanneer beide partijen zouden fuseren.

Pagina's