Tekstgrootte  [-][+]
Zoeken naar pagina's met label

Zoeken naar pagina's met label

2015 - Bedrijfsvoeringsparagraaf ZBO ACM

In de bedrijfsvoeringparagraaf (BVP) wordt verslag gedaan van relevante aandachtspunten in de bedrijfsvoering van het zelfstandig bestuursorgaan Autoriteit, Consument en Markt (ZBO ACM).

2016 - Bedrijfsvoeringsparagraaf ZBO ACM

Op deze pagina wordt verslag gedaan van relevante aandachtspunten in de bedrijfsvoering van het ZBO ACM.

2017 - Bedrijfsvoeringsparagraaf ZBO ACM

In de bedrijfsvoeringsparagraaf van het jaarverslag wordt verslag gedaan van relevante aandachtspunten in de bedrijfsvoering van het ZBO ACM in 2017.

2015 - HRM

Personeelsuitgaven en bezetting ACM in 2015.

2014 - Jaarrekening

De financiële verantwoording heeft betrekking op geheel 2014.

2015 - Jaarrekening

De financiële verantwoording heeft betrekking op geheel 2015.

2016 - Jaarrekening ACM

De jaarrekening heeft betrekking op geheel 2016. In de tabellen van deze jaarrekening is sprake van nominale waarden en afronding op hele euro's. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen in de tabellen ontstaan.

2017 - Jaarrekening ACM

De jaarrekening 2017 van de Autoriteit Consument & Markt (ACM)

2017 - Jaarrekening ACM Organisatie

Toelichting bij de jaarrekening van de Autoriteit Consument & Markt in 2017.

2015 - Jaarrekening ZBO ACM

Deze paragraaf bevat de financiële verantwoording van het ZBO ACM en heeft betrekking op het gehele kalenderjaar 2015.

Pagina's