Tekstgrootte  [-][+]
Zoeken naar pagina's met label

Zoeken naar pagina's met label

2016 - Veranderingen in het telecomlandschap

De ACM volgt de ontwikkelingen in het Nederlandse telecomlandschap op de voet.

2016 - Ziekenhuisfusies

De ACM beoordeelt fusies in de zorg. Dat kan een fusie tussen ziekenhuizen zijn, maar ook van instellingen voor ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg of de jeugdzorg.

Algemeen - Energie uitgelicht

‘De consument betaalt nog steeds enkele miljarden euro’s teveel voor energie’ zei Europees energieagentschap ACER in 2013 in de decemberuitgave van Energieactueel. Oorzaken zijn het uitstel van de realisering van de gezamenlijke Europese energiemarkt en het niet overstappen van consumenten naar andere goedkopere leveranciers.

2016 - Mededinging

De ACM heeft als doelstelling om markten optimaal te laten werken in het belang van consumenten.

2016 - Privacy van consumenten

Consumenten zeggen het belangrijk te vinden dat hun privacy ook online wordt gerespecteerd. Maar in de praktijk blijken zij vaak weinig te ondernemen om hun persoonlijke gegevens, zoals hun surfgedrag of telefonische contacten, te beschermen.

2013 - Toezichtstijl

ACM bewaakt de belangen van consumenten en bedrijven. Als bedrijven concurrenten of consumenten op oneerlijke wijze benadelen, kan ACM een boete opleggen. Dat bedrag kan oplopen tot 10% van de jaaromzet van het bedrijf dat een overtreding begaat. ACM legt niet alleen boetes op. ACM heeft ook andere mogelijkheden om te zorgen dat bedrijven zich aan de spelregels houden.

2016 - Concurrentie financiële sector

De ACM wil de concurrentie in de financiële sector stimuleren. Daarom doen we met de Monitor Financiële Sector (MFS) continu onderzoek naar concurrentieproblemen.

2016 - Concurrentie zorgverzekeringsmarkt

De ACM kijkt samen met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) naar de mogelijkheden om de concurrentie tussen zorgverzekeraars te versterken.

2016 - Consumentenbescherming

De ACM ziet toe op de regels die consumenten beschermen tegen onzorgvuldige behandeling door bedrijven.

Algemeen - Energie uitgelicht

‘De consument betaalt nog steeds enkele miljarden euro’s teveel voor energie’ zei Europees energieagentschap ACER in 2013 in de decemberuitgave van Energieactueel. Oorzaken zijn het uitstel van de realisering van de gezamenlijke Europese energiemarkt en het niet overstappen van consumenten naar andere goedkopere leveranciers.

Pagina's