Tekstgrootte  [-][+]
Zoeken naar pagina's met label

Zoeken naar pagina's met label

2017 - Bezwaar en beroep

Wanneer een partij het niet eens is met een besluit van de ACM, kan deze partij tegen het besluit in bezwaar of beroep.

2014 - Concentraties

Overzicht van de door de ACM behandelde fusiezaken in 2014.

2015 - Concentraties

De ontvangsten van meldingen en vergunningen in 2015 waren 1.339.025 euro. In 2015 heeft ACM 100% van de concentratiezaken binnen de wettelijke termijn afgerond.

2017 - Onderzoek

Cijfers over de doorlooptijden van verschillende soorten onderzoeken van de ACM in 2017.

2017 - Onderzoeken op grond van de Wet Markt en Overheid
Tabel 6: Aantal onderzoeken op basis van de Wet Markt en Overheid

Overzicht van het aantal door de ACM uitgevoerde onderzoeken op grond van de Wet Markt en Overheid in 2017.

2017 - Sancties

Overzicht van de boetes die de ACM in 2017 heeft opgelegd naar aanleiding van overtredingen van de wetten waarop zij toezicht houdt.

2016 - Regulering vervoersmarkten

Op markten voor vervoer is soms weinig ruimte voor meerdere marktpartijen. Er zijn (wettelijke) monopolies en machtsposities.

2016 - Veranderingen in het telecomlandschap

De ACM volgt de ontwikkelingen in het Nederlandse telecomlandschap op de voet.

2016 - Ziekenhuisfusies

De ACM beoordeelt fusies in de zorg. Dat kan een fusie tussen ziekenhuizen zijn, maar ook van instellingen voor ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg of de jeugdzorg.

2016 - Consumenten

Tegen bedrijven die zich niet aan de regels houden en consumenten en concurrenten duperen, treedt de ACM op.

Pagina's