Tekstgrootte  [-][+]
Zoeken naar pagina's met label

Zoeken naar pagina's met label

2014 - Hoe licht ACM consumenten voor?

ACM informeert consumenten via ConsuWijzer.nl en sociale media. In 2014 heeft ACM 2 grote campagnes gevoerd om consumenten bewuster te maken.

2014 - Hoe licht ACM consumenten voor?

ACM informeert consumenten via ConsuWijzer.nl en sociale media. In 2014 heeft ACM 2 grote campagnes gevoerd om consumenten bewuster te maken.

2015 - Overstapdrempels energie

Tussen juli 2014 en juli 2015 is 15,1% van alle huishoudens van energieleverancier overgestapt. Niet eerder wisselden zoveel Nederlanders van energieleverancier. Nederland behoort hiermee tot de koplopers in Europa.

2014 - Overstapdrempels in energie en zorgverzekeringen

ACM wil overstapdrempels op de markten voor energie en zorgverzekeringen wegnemen voor de consument.

2015 - Overstapdrempels in zorgverzekeringen en energie

ACM wil overstapdrempels voor consumenten op de markten voor energie en zorgverzekeringen wegnemen. In 2015 heeft ACM opnieuw het overstapgedrag onderzocht.

2015 - Overstapdrempels zorgverzekeringen

ACM heeft in 2015 voor de tweede keer het overstapgedrag in de zorgverzekeringsmarkt onderzocht. Het aantal mensen dat zich oriënteert op een nieuwe zorgverzekering neemt toe (30%, tegen 25% in 2014). Het aantal overstappers is vrijwel gelijk gebleven. Voor overstappers is de prijs nog steeds de belangrijkste drijfveer (61%).

2014 - Zorgverzekering

ACM riep samen met de NZa en AFM consumenten op te beoordelen of het aanbod van de huidige zorgverzekeraar nog aansluit op hun behoefte.

2014 - Hoe licht ACM consumenten voor?

ACM informeert consumenten via ConsuWijzer.nl en sociale media. In 2014 heeft ACM 2 grote campagnes gevoerd om consumenten bewuster te maken.

2015 - Overstapdrempels energie

Tussen juli 2014 en juli 2015 is 15,1% van alle huishoudens van energieleverancier overgestapt. Niet eerder wisselden zoveel Nederlanders van energieleverancier. Nederland behoort hiermee tot de koplopers in Europa.

Pagina's