Tekstgrootte  [-][+]
Zoeken naar pagina's met label

Zoeken naar pagina's met label

2017 - Bezwaar en beroep

Wanneer een partij het niet eens is met een besluit van de ACM, kan deze partij tegen het besluit in bezwaar of beroep.

2017 - Onderzoek

Cijfers over de doorlooptijden van verschillende soorten onderzoeken van de ACM in 2017.

2017 - Sancties

Overzicht van de boetes die de ACM in 2017 heeft opgelegd naar aanleiding van overtredingen van de wetten waarop zij toezicht houdt.

2016 - Ontwikkelingen op ConsuWijzer

We houden de ontwikkelingen in vragen, klachten en meldingen op ConsuWijzer goed in de gaten. Dat levert voor 2016 enkele opvallende trends op.

2016 - ACM zorgt voor duidelijke informatie consument

In 2016 is de ACM opgetreden tegen meerdere partijen die consumenten geen duidelijke tarieven en voorwaarden oplegden.

2013 - Verbetering in de veilige behandeling van poststukken door PostNL

Nederlandse postvervoerders moeten ervoor zorgen dat post die zij vervoeren en bezorgen veilig wordt behandeld. Deze verplichting staat in de Postwet.

2016 - ACM zorgt voor duidelijke informatie consument

In 2016 is de ACM opgetreden tegen meerdere partijen die consumenten geen duidelijke tarieven en voorwaarden oplegden.

2016 - Ontwikkelingen op ConsuWijzer

We houden de ontwikkelingen in vragen, klachten en meldingen op ConsuWijzer goed in de gaten. Dat levert voor 2016 enkele opvallende trends op.

2017 - Bezwaar en beroep

Wanneer een partij het niet eens is met een besluit van de ACM, kan deze partij tegen het besluit in bezwaar of beroep.

2016 - Gereguleerde Markten

In Energie, Post en Telecom zijn belangrijke uitspraken gedaan die de kaders van de regulering verduidelijken.

Pagina's