Tekstgrootte  [-][+]
Zoeken naar pagina's met label

Zoeken naar pagina's met label

2014 - Concurrentietoezicht

Kartels

Bedrijven spreken soms met elkaar af om niet meer met elkaar te concurreren. Ze verhogen samen de prijzen of ze spreken af om niet in elkaars gebied te werken. Dit soort afspraken noemen we een kartel. Kartels zijn verboden volgens de Nederlandse concurrentieregels. Ze verstoren de concurrentie en dat is uiteindelijk slecht voor consumenten.

2014 - Concurrentietoezicht

Kartels

Bedrijven spreken soms met elkaar af om niet meer met elkaar te concurreren. Ze verhogen samen de prijzen of ze spreken af om niet in elkaars gebied te werken. Dit soort afspraken noemen we een kartel. Kartels zijn verboden volgens de Nederlandse concurrentieregels. Ze verstoren de concurrentie en dat is uiteindelijk slecht voor consumenten.

2014 - Concurrentietoezicht en publieke belangen

ACM heeft bij concurrentietoezicht oog voor publieke belangen bijvoorbeeld als er afspraken tussen ondernemingen worden gemaakt die op de langere termijn gevolgen hebben voor bijvoorbeeld het milieu of innovatie. Tegelijkertijd kunnen zulke afspraken op korte termijn indruisen tegen goede marktwerking en een prijsverhoging voor consumenten tot gevolg hebben.

2014 - Concurrentietoezicht en publieke belangen

ACM heeft bij concurrentietoezicht oog voor publieke belangen bijvoorbeeld als er afspraken tussen ondernemingen worden gemaakt die op de langere termijn gevolgen hebben voor bijvoorbeeld het milieu of innovatie. Tegelijkertijd kunnen zulke afspraken op korte termijn indruisen tegen goede marktwerking en een prijsverhoging voor consumenten tot gevolg hebben.

2014 - Concurrentietoezicht

Kartels

Bedrijven spreken soms met elkaar af om niet meer met elkaar te concurreren. Ze verhogen samen de prijzen of ze spreken af om niet in elkaars gebied te werken. Dit soort afspraken noemen we een kartel. Kartels zijn verboden volgens de Nederlandse concurrentieregels. Ze verstoren de concurrentie en dat is uiteindelijk slecht voor consumenten.

2014 - Concurrentietoezicht en publieke belangen

ACM heeft bij concurrentietoezicht oog voor publieke belangen bijvoorbeeld als er afspraken tussen ondernemingen worden gemaakt die op de langere termijn gevolgen hebben voor bijvoorbeeld het milieu of innovatie. Tegelijkertijd kunnen zulke afspraken op korte termijn indruisen tegen goede marktwerking en een prijsverhoging voor consumenten tot gevolg hebben.