Tekstgrootte  [-][+]
Zoeken naar pagina's met label

Zoeken naar pagina's met label

2016 - Bezwaar en beroep

Wanneer een partij het niet eens is met een besluit van de ACM, kan deze partij tegen het besluit in bezwaar of beroep. De ACM houdt zicht op de doorlooptijen van bezwaarzaken.

2015 - Bezwaar en beroep

Aantal afgeronde bezwaarzaken en aantal afgeronde (hoger) beroepen en voorlopige voorzieningen door de ACM in 2015

2016 - Werkzaamheden van de ACM

De ACM streeft ernaar haar werk zo professioneel en efficiënt mogelijk uit te voeren en de doorlooptijden van onderzoeken, bezwaren, sancties en andere zaken zo kort mogelijk te houden. De ACM weegt hierbij vanzelfsprekend ook de benodigde inhoudelijke kwaliteit en de beschikbare middelen.

2015 - Greenchoice Colportage

In de Greenchoice-zaken toetste de rechter of ACM de onderneming niet 2 keer beboette voor hetzelfde feit (ne bis in idem). Het CBb oordeelde over 2 zaken waarin Greenchoice door de Consumentenautoriteit en de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), voorgangers van ACM, was beboet voor onregelmatigheden bij colportage.

2013 - Toezichtstijl

ACM bewaakt de belangen van consumenten en bedrijven. Als bedrijven concurrenten of consumenten op oneerlijke wijze benadelen, kan ACM een boete opleggen. Dat bedrag kan oplopen tot 10% van de jaaromzet van het bedrijf dat een overtreding begaat. ACM legt niet alleen boetes op. ACM heeft ook andere mogelijkheden om te zorgen dat bedrijven zich aan de spelregels houden.

2013 - Transparantie in reiskosten

Luchtvaartmaatschappij Ryanair bood op haar website vliegtickets aan voor prijzen waarbij niet alle voorzienbare en onvermijdbare kosten waren inbegrepen. Daarbij ging het onder meer om heffingen en toeslagen die verplicht in rekening moeten worden gebracht.

2016 - Aandacht voor de kwetsbare consument

Bij de keuze om het belang van consumenten centraal te stellen, gaat de ACM ervan uit dat de consument in de regel zelf het beste weet wat zijn belangen zijn en hoe hij die kan behartigen.

2014 - Aanpassing opbrengst 2013

Bij de opbrengstberekeningen voor 2013 is het effect meegenomen van de boete die ACM in 2011 had opgelegd aan energieleverancier Greenchoice. ACM had de boete opgelegd omdat Greenchoice jarenlang niet of niet tijdig eindnota’s verzond aan vertrokken klanten, tenzij deze daar zelf om vroegen.

2016 - ACM zorgt voor duidelijke informatie consument

In 2016 is de ACM opgetreden tegen meerdere partijen die consumenten geen duidelijke tarieven en voorwaarden oplegden.

2017 - Boete Bever: onjuiste informatie

In 2017 heeft de rechter uitspraak gedaan over de boete die de ACM had opgelegd aan Bever.

Pagina's