Tekstgrootte  [-][+]
Zoeken naar pagina's met label

Zoeken naar pagina's met label

2016 - Regulering vervoersmarkten

Op markten voor vervoer is soms weinig ruimte voor meerdere marktpartijen. Er zijn (wettelijke) monopolies en machtsposities.

2013 - Consumententoezicht

Het consumententoezicht had in 2013 een opbrengst van € 7,1 miljoen. Daarvan heeft € 4,2 miljoen betrekking op de activiteiten die in 2013 zijn uitgevoerd. De overige € 2,9 miljoen heeft betrekking op zaken uit 2011 en 2012 die voor consumenten ook nog effect hebben in 2013.

2013 - Energiedirect.nl

ACM’s voorganger NMa heeft eind 2011 onderzoek gedaan naar energiedirect.nl (ED), waaruit bleek dat er fouten in de administratie waren gemaakt. Deze fouten zijn hersteld en de klanten zijn gecompenseerd. Omdat klanten onterecht over waren gezet naar een contract met een (hoger) variabel tarief, is ED gevraagd om ook te kijken naar de opzegvergoedingen.

2017 - Nieuwe roamingregels van kracht

Vanaf 15 juni bestaat er geen tariefverschil meer tussen binnenlands en buitenlands verbruik. De nieuwe roamingregels gelden voor mobiele abonnementen en voor prepaidkaarten.

2016 - Privacy van consumenten

Consumenten zeggen het belangrijk te vinden dat hun privacy ook online wordt gerespecteerd. Maar in de praktijk blijken zij vaak weinig te ondernemen om hun persoonlijke gegevens, zoals hun surfgedrag of telefonische contacten, te beschermen.

2013 - Snelle interventies

Snelle interventies zijn er op gericht om een eventuele inbreuk op het consumentenrecht snel te laten stoppen. Door bijvoorbeeld telefonisch contact op te nemen met een handelaar en hem te wijzen op een onjuiste handelspraktijk kan er snel actie ondernomen worden en kunnen consumenten direct worden gecompenseerd.

2013 - Toezichtstijl

ACM bewaakt de belangen van consumenten en bedrijven. Als bedrijven concurrenten of consumenten op oneerlijke wijze benadelen, kan ACM een boete opleggen. Dat bedrag kan oplopen tot 10% van de jaaromzet van het bedrijf dat een overtreding begaat. ACM legt niet alleen boetes op. ACM heeft ook andere mogelijkheden om te zorgen dat bedrijven zich aan de spelregels houden.

2013 - Transparantie in reiskosten

Luchtvaartmaatschappij Ryanair bood op haar website vliegtickets aan voor prijzen waarbij niet alle voorzienbare en onvermijdbare kosten waren inbegrepen. Daarbij ging het onder meer om heffingen en toeslagen die verplicht in rekening moeten worden gebracht.

2016 - ACM zorgt voor duidelijke informatie consument

In 2016 is de ACM opgetreden tegen meerdere partijen die consumenten geen duidelijke tarieven en voorwaarden oplegden.

2016 - Consumentenbescherming

De ACM ziet toe op de regels die consumenten beschermen tegen onzorgvuldige behandeling door bedrijven.

Pagina's