Tekstgrootte  [-][+]
Zoeken naar pagina's met label

Zoeken naar pagina's met label

2013 - Consumententoezicht

Het consumententoezicht had in 2013 een opbrengst van € 7,1 miljoen. Daarvan heeft € 4,2 miljoen betrekking op de activiteiten die in 2013 zijn uitgevoerd. De overige € 2,9 miljoen heeft betrekking op zaken uit 2011 en 2012 die voor consumenten ook nog effect hebben in 2013.

2013 - Energiedirect.nl

ACM’s voorganger NMa heeft eind 2011 onderzoek gedaan naar energiedirect.nl (ED), waaruit bleek dat er fouten in de administratie waren gemaakt. Deze fouten zijn hersteld en de klanten zijn gecompenseerd. Omdat klanten onterecht over waren gezet naar een contract met een (hoger) variabel tarief, is ED gevraagd om ook te kijken naar de opzegvergoedingen.

2014 - Reisbranche

ACM heeft in 2013 de reisbranche aangespoord prijzen transparanter te maken.In 2014 trad ACM op tegen bedrijven die dit niet doen.

2013 - Snelle interventies

Snelle interventies zijn er op gericht om een eventuele inbreuk op het consumentenrecht snel te laten stoppen. Door bijvoorbeeld telefonisch contact op te nemen met een handelaar en hem te wijzen op een onjuiste handelspraktijk kan er snel actie ondernomen worden en kunnen consumenten direct worden gecompenseerd.

2013 - 200 signalen na campagne over reisprijzen

Eind mei 2013 startte ACM via haar consumentenloket ConsuWijzer de campagne ‘Reisprijzen: laat je niet inpakken’. De voorlichtingscampagne maakte onderdeel uit van een bredere aanpak om iets te doen aan onduidelijke prijzen in de reisbranche.

2013 - Consumententoezicht

Het consumententoezicht had in 2013 een opbrengst van € 7,1 miljoen. Daarvan heeft € 4,2 miljoen betrekking op de activiteiten die in 2013 zijn uitgevoerd. De overige € 2,9 miljoen heeft betrekking op zaken uit 2011 en 2012 die voor consumenten ook nog effect hebben in 2013.

2013 - Duidelijke prijzen in de reisbranche

In de reisbranche zijn prijzen vaak onvolledig en niet duidelijk. Dat heeft een negatief effect op de consumentenwelvaart. Bij het boeken van vliegtickets en andere vakantieproducten, zoals de huur van huisjes of het boeken van reizen, blijkt namelijk dat deze diensten niet af te nemen zijn voor de prijs waarmee wordt geadverteerd.

2013 - Energiedirect.nl

ACM’s voorganger NMa heeft eind 2011 onderzoek gedaan naar energiedirect.nl (ED), waaruit bleek dat er fouten in de administratie waren gemaakt. Deze fouten zijn hersteld en de klanten zijn gecompenseerd. Omdat klanten onterecht over waren gezet naar een contract met een (hoger) variabel tarief, is ED gevraagd om ook te kijken naar de opzegvergoedingen.

2014 - Oneerlijke handelspraktijken, overtreding Luchtvaartverordening en snelle interventies

De opbrengst voor de oneerlijke handelspraktijken, de overtreding van de Luchtvaartverordening en de snelle interventies in 2014 bedraagt ruim 14,2 miljoen euro. In verband met vertrouwelijkheden wordt de opbrengst niet per zaak afzonderlijk gerapporteerd.

Hieronder kort de betrokken zaken.

2014 - Reisbranche

ACM heeft in 2013 de reisbranche aangespoord prijzen transparanter te maken.In 2014 trad ACM op tegen bedrijven die dit niet doen.

Pagina's