Tekstgrootte  [-][+]
Zoeken naar pagina's met label

Zoeken naar pagina's met label

2014 - Bestuur

Het bestuur geeft leiding aan ACM. Het bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor alle besluiten van ACM en bestaat uit drie personen. Elk bestuurslid heeft een eigen portefeuille met aandachtsgebieden.

2015 - Bestuur

Het bestuur geeft leiding aan ACM. Het bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor alle besluiten van ACM en bestaat uit 3 personen. Elk bestuurslid heeft een eigen portefeuille met aandachtsgebieden.

2015 - Bestuur en organisatie

ACM bestaat uit het bestuur en 8 directies. In het najaar van 2015 heeft ACM ook een tijdelijke Taskforce Zorg opgericht. De organisatiestructuur staat in dienst van de missie en strategie van ACM.

2015 - Externe evaluatie ACM

Adviesbureau Kwink heeft op verzoek van de minister van Economische Zaken in 2015 beoordeeld hoe ACM functioneert

2015 - Henk Don voorzitter IRG-Rail

Henk Don, bestuurslid van ACM, was namens ACM vanaf 1 januari 2015 voor een jaar voorzitter van de Independent Regulators Group - Rail (IRG Rail).

2014 - Organisatie en bestuur

ACM wil meer zijn dan de som der delen van haar drie voorgangers. De organisatiestructuur staat in dienst van de missie en strategie. Samenwerking in sector- en directieoverstijgende teams en interne mobiliteit wordt gestimuleerd.

2013 - Over ACM

De Consumentenautoriteit, Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) hebben met ingang van april 2013 hun krachten gebundeld in een nieuwe toezichthouder: de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

2014 - ACM werkt aan Europese interne energiemarkt

ACM werkt op het vlak van energie actief samen met andere toezichthouders, lidstaten en de Europese Commissie.

2015 - Europese samenwerking energie

In 2015 lag de focus op het opstellen van regels die grensoverschrijdende handel van energie makkelijker maken.

2016 - Werken aan één Europese markt

De ACM werkt mee aan de Europese integratie, implementeert Europese regels en houdt toezicht op de huidige regels.

Pagina's