Tekstgrootte  [-][+]
Zoeken naar pagina's met label

Zoeken naar pagina's met label

2014 - Concurrentietoezicht en publieke belangen

ACM heeft bij concurrentietoezicht oog voor publieke belangen bijvoorbeeld als er afspraken tussen ondernemingen worden gemaakt die op de langere termijn gevolgen hebben voor bijvoorbeeld het milieu of innovatie. Tegelijkertijd kunnen zulke afspraken op korte termijn indruisen tegen goede marktwerking en een prijsverhoging voor consumenten tot gevolg hebben.

2014 - Mededingingsrisico’s bij gezamenlijke plannen zorgverzekeraars

ACM wees verzekeraars in juli op mogelijke mededingingsrisico’s bij de uitvoering van hun gezamenlijke plannen voor het concentreren van complexe spoedeisende zorg in Nederland.

2014 - Toezegging Buma/Stemra om meer keuze te bieden bij beheer auteursrechten

Buma/Stemra heeft ACM toegezegd om meer keuze te bieden aan componisten en tekstschrijvers voor het beheer van hun auteursrechten op muziek.

2014 - Toezegging MasterCard om tarieven voor creditcardbetalingen te verlagen

MasterCard heeft ACM toegezegd om in de komende 2 jaar de tarieven die banken elkaar onderling berekenen voor het verwerken van de binnenlandse creditcardbetalingen te verlagen.

2014 - Mededingingsrisico’s bij gezamenlijke plannen zorgverzekeraars

ACM wees verzekeraars in juli op mogelijke mededingingsrisico’s bij de uitvoering van hun gezamenlijke plannen voor het concentreren van complexe spoedeisende zorg in Nederland.

2014 - Toezegging MasterCard om tarieven voor creditcardbetalingen te verlagen

MasterCard heeft ACM toegezegd om in de komende 2 jaar de tarieven die banken elkaar onderling berekenen voor het verwerken van de binnenlandse creditcardbetalingen te verlagen.

2014 - Concurrentietoezicht en publieke belangen

ACM heeft bij concurrentietoezicht oog voor publieke belangen bijvoorbeeld als er afspraken tussen ondernemingen worden gemaakt die op de langere termijn gevolgen hebben voor bijvoorbeeld het milieu of innovatie. Tegelijkertijd kunnen zulke afspraken op korte termijn indruisen tegen goede marktwerking en een prijsverhoging voor consumenten tot gevolg hebben.

2014 - Mededingingsrisico’s bij gezamenlijke plannen zorgverzekeraars

ACM wees verzekeraars in juli op mogelijke mededingingsrisico’s bij de uitvoering van hun gezamenlijke plannen voor het concentreren van complexe spoedeisende zorg in Nederland.

2014 - Toezegging Buma/Stemra om meer keuze te bieden bij beheer auteursrechten

Buma/Stemra heeft ACM toegezegd om meer keuze te bieden aan componisten en tekstschrijvers voor het beheer van hun auteursrechten op muziek.

2014 - Toezegging MasterCard om tarieven voor creditcardbetalingen te verlagen

MasterCard heeft ACM toegezegd om in de komende 2 jaar de tarieven die banken elkaar onderling berekenen voor het verwerken van de binnenlandse creditcardbetalingen te verlagen.

Pagina's