Tekstgrootte  [-][+]
Zoeken naar pagina's met label

Zoeken naar pagina's met label

2014 - Huurbemiddelaars

ACM wil voorkomen dat huurbemiddelaars nog langer bemiddelingskosten in rekening brengen bij de huurder wanneer zij ook bemiddelen voor de verhuurder.

2016 - Aandacht voor de kwetsbare consument

Bij de keuze om het belang van consumenten centraal te stellen, gaat de ACM ervan uit dat de consument in de regel zelf het beste weet wat zijn belangen zijn en hoe hij die kan behartigen.

2014 - Huurbemiddelaars

ACM wil voorkomen dat huurbemiddelaars nog langer bemiddelingskosten in rekening brengen bij de huurder wanneer zij ook bemiddelen voor de verhuurder.

2016 - Oneerlijke handelspraktijken

De opbrengst voor de oneerlijke handelspraktijken in 2016 bedraagt bijna 11,0 miljoen euro.

2016 - Aandacht voor de kwetsbare consument

Bij de keuze om het belang van consumenten centraal te stellen, gaat de ACM ervan uit dat de consument in de regel zelf het beste weet wat zijn belangen zijn en hoe hij die kan behartigen.

2014 - Huurbemiddelaars

ACM wil voorkomen dat huurbemiddelaars nog langer bemiddelingskosten in rekening brengen bij de huurder wanneer zij ook bemiddelen voor de verhuurder.

2013 - Markten in beeld

ACM brengt de ontwikkeling van een aantal markten structureel in beeld. Het gaat hierbij om de telecom-, post- en energiemarkt waar nu of in het verleden op delen een monopolie heerste. Het in beeld brengen van de telecom- en postmarkt valt onder de wettelijke taak van ACM.

2013 - Meer concurrentie nodig bij renovatie huurwoningen

‘De Stroomversnelling’ is een initiatief om in totaal 111.000 huurwoningen energieneutraal te renoveren. ACM adviseerde de vier bouwbedrijven en zes woningcorporaties die samenwerken in dit project, om in de tweede fase van dit project ook andere bouwbedrijven de kans te geven om mee te dingen naar de renovatieopdrachten.

2013 - Opnieuw boetes opgelegd aan huizenhandelaren

In januari 2013 heeft ACM’s voorganger NMa aan 65 handelaren boetes opgelegd van in totaal 6,4 miljoen euro voor het vormen van een kartel tijdens gedwongen veilingen van huizen. Eind 2011 had de NMa al de 14 meest actieve handelaren beboet voor 6,3 miljoen euro.

2016 - Oneerlijke handelspraktijken

De opbrengst voor de oneerlijke handelspraktijken in 2016 bedraagt bijna 11,0 miljoen euro.

Pagina's