Tekstgrootte  [-][+]
Zoeken naar pagina's met label

Zoeken naar pagina's met label

2016 - Ziekenhuisfusies

De ACM beoordeelt fusies in de zorg. Dat kan een fusie tussen ziekenhuizen zijn, maar ook van instellingen voor ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg of de jeugdzorg.

2016 - Concurrentie zorgverzekeringsmarkt

De ACM kijkt samen met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) naar de mogelijkheden om de concurrentie tussen zorgverzekeraars te versterken.

2015 - Overstapdrempels in zorgverzekeringen en energie

ACM wil overstapdrempels voor consumenten op de markten voor energie en zorgverzekeringen wegnemen. In 2015 heeft ACM opnieuw het overstapgedrag onderzocht.

2015 - Overstapdrempels zorgverzekeringen

ACM heeft in 2015 voor de tweede keer het overstapgedrag in de zorgverzekeringsmarkt onderzocht. Het aantal mensen dat zich oriënteert op een nieuwe zorgverzekering neemt toe (30%, tegen 25% in 2014). Het aantal overstappers is vrijwel gelijk gebleven. Voor overstappers is de prijs nog steeds de belangrijkste drijfveer (61%).

2014 - Zorgverzekering

ACM riep samen met de NZa en AFM consumenten op te beoordelen of het aanbod van de huidige zorgverzekeraar nog aansluit op hun behoefte.

2016 - Concurrentie zorgverzekeringsmarkt

De ACM kijkt samen met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) naar de mogelijkheden om de concurrentie tussen zorgverzekeraars te versterken.

2015 - Overstapdrempels in zorgverzekeringen en energie

ACM wil overstapdrempels voor consumenten op de markten voor energie en zorgverzekeringen wegnemen. In 2015 heeft ACM opnieuw het overstapgedrag onderzocht.

2016 - Concentratie apothekersmarkt

In juni 2016 gaf de ACM onder voorwaarden goedkeuring voor de overname van Mediq door Brocacef op de markt voor apotheken en groothandels in farmaceutische producten.

2016 - Concentratie Brocacef-Mediq

De ACM heeft in 2016 de overname van Mediq door Brocacef onder strikte voorwaarden goedgekeurd.

2016 - Concentratie groothandelsmarkt voor drogisterijen

De ACM keurde 2 overnames door Holland Pharma goed, een groothandel in drogisterijartikelen. Er blijft voldoende concurrentie over en consumenten houden voldoende keuzes.

Pagina's